2022. július 2. szombat - Ottó napja
Alapítványunk  

 

Patrónus –

Szendehelyi Német Nemzetiségi Általános Iskola

Alapítvány

Számlaszám: 11741031-24161130

 

Az alapítvány célja:

Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely a Szendehelyi Német Nemzetiségi Általános Iskola oktatási színvonalát emeli, a tanári kar, a tanulók erkölcsi és anyagi megbecsülését növeli, a nevelést, oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést elősegíti.

 • A német nemzetiségi nevelés és a nyelvtanulás lehetőségeinek fejlesztése.
 • A zeneoktatás feltételeinek megteremtése.
 • A hátrányos helyzetű és jó képességű tanulók támogatása, esélyegyenlőségük biztosítása.
 • Az iskolai költségvetésben nem biztosított oktatási, nevelési, környezeti feltételek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése.
 • Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, a nyertesek díjazása.
 • Iskolai és más kulturális, szabadidős programok (osztálykirándulások, erdei iskola, sportversenyek, táborok stb.) támogatása.
 • Az ifjúság egészségessé nevelésének segítése, egészségfejlesztő programok és a tömegsport támogatása, környezettudatos szemlélet és életmód kialakításának segítése.
 • A tehetséges tanulók versenyeken való részvételének támogatása.
 • Kiemelkedő tanulói és tanári teljesítmény jutalmazása.
 • Iskolai közösségek külföldi utjainak, belföldi kirándulásainak  támogatása.
 • Támogatja a  német nemzetiség kulturális hagyományainak, építészeti és tárgyi emlékeinek megőrzését.
 • Minden, az előbbiekben fel nem sorolt, az iskola tanulóinak és tanárainak közös érdekét szolgáló célok megvalósítása, ezek költségeinek fedezése.

Az alapítvány tevékenysége:

 • egyéni és csoportos támogatást nyújt a Szendehelyi Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói számára,
 • támogatja és egyes esetekben szervezi a gyermekek iskolai és iskolán kívüli nevelését és képzését, a különböző kultúrák megismerését, a testi-lelki fejlődésük, az egészségük és a környezet védelme érdekében,
 • támogatja, egyes esetekben szervezi és elősegíti az idegen nyelv tanulását, az azt szolgáló cserekapcsolatokat, bel- és külföldi tanulmányutakat,
 • ösztönzi, támogatja azokat a pedagógusokat, akik az alapítványi célok elérését közvetve vagy közvetlenül elősegítik,
 • kiemelten támogatja és egyes esetekben szervezi a tehetséggondozást
 • támogatást nyújt szakmai eszközök beszerzésére
Szendehelyi Német Nemzetiségi Általános Iskola
2640 Szendehely, Szabadság u. 2-4.
Email: iskola@sende.edu.hu Telefon: 376-166 Fax: 376-003